Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας 2022-2023

 • από
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73786/Ε2/15-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73787/Ε2/15-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73788/Ε2/15-06-2022 )
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73892/Ε2/16-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός” για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73902/Ε2/16-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον ΔΟΑΤΑΠ για πέντε (5) σχολικά έτη (Απόφαση 73775/Ε2/15-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον ΕΟΠΠΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73781/Ε2/15-06-2022)
 • Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73783/Ε2/15-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73782/Ε2/15-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε ΠΔΕ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 73772/Ε2/15-06-2022)
 • Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 74845/Γ2/17-06-2022)
 • Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 74842/Γ2/17-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διοικητικές θέσεις των ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 74694/Ε2/17-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΠΔΕ και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 74715/Ε2/17-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 76152/Ε2/21-06-2022)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2022-2023 (Απόφαση 77677/Γ4/23-6-2022)
Μετάβαση στο περιεχόμενο