Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε τις δυσπρόσιτες περιοχές για την Α’ βαθμια και την Β’ βαθμια Εκπαίδευση…… στον παρακάτω σύνδεσμο  

Τρόπος χορήγησης άδειας εξετάσεων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Η άδεια εξετάσεων των 10 ημερών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών χορηγείται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους και όχι για κάθε ημερολογιακό έτος. Αυτό αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικά ερωτήματα. “Κατόπιν των ανωτέρω, η άδεια εξετάσεων των 10 ημερών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών χορηγείται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους και όχι Διαβάστε περισσότερα για Τρόπος χορήγησης άδειας εξετάσεων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς[…]

Υπουργική Απόφαση 134027/E2/2018 – ΦΕΚ 3399/Β/10-8-2018 Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπουργική Απόφαση 134027/E2/2018 – ΦΕΚ 3399/Β/10-8-2018 Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.