Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης ΔΙΕΚ Σιδηροκάστρου

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Βοηθητικά Βίντεο [Ενημέρωση συνδέσμου με 5ο Βίντεο]
- Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 -

Βοηθητικά Βίντεο που δημιούργησα για την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΔΙΕΚ Σιδηροκάστρου.

1ο Βίντεο: Είσοδος στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΔΙΕΚ Σιδηροκάστρου

2ο Βίντεο: Ανέβασμα αρχείου στην Πλατφόρμα

3ο Βίντεο: Μηνύματα και Ανακοινώσεις στην Πλατφόρμα

4ο Βίντεο: Ερωτηματολόγια και Ημερολόγιο στην Πλατφόρμα

5ο Βίντεο: Χρήση Open eClass από το κινητό