Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης ΔΙΕΚ Σιδηροκάστρου

Επικοινωνία

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Σιδηροκάστρου
ΠΑΛΑΤΙΔΗ 6
Τ.Κ. 62300 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
+30 2323 0 25341
+30 2323 0 28892
 grammateia <at> iek-sidir.ser.sch.gr