Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε τις δυσπρόσιτες περιοχές για την Α’ βαθμια και την Β’ βαθμια Εκπαίδευση…… στον παρακάτω σύνδεσμο