Η διδακτέα ύλη

  • από

Η διδακτέα ύλη (σύμφωνα με τη σχετική πρόταση τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στις Α’ και Β’ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 -2020