3 Σεπτεμβρίου 2018

Σπουδές

Βασικός τίτλος σπουδών:
Πτυχίο Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 2002

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:
Δικτυακή Υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ΑΠΘ, 2005
Διπλ. Εργασία: “………….”